עבודה עם קבצי טקסט Text Files – חוברת עזר- חלק רביעי (רשות)