תכנות מתקדם בשפת #C לכיתה י”א – ספר שלישי

תכנות מתקדם בשפת #C – י”א

ספר זה, “תכנות מתקדם בשפת #C לכיתה י”א “, שנועד לכיתה י”א, הוא השלישי במספר בסדרה ספרים שמכסה תוכנית הלימודים של משרד החינוך לקורס “תכנות בשפת #C “ לתלמידי המגמה להנדסת אלקטרוניקה ומחשבים הפרושה על שנתיים, כיתה י’ וכיתה י”א.

תוכן העניינים של הספר בסוף דף זה

הספר הוא המשך לחומר שני הספרים של כיתה י’ “מבוא לתכנות בשפת #C לכיתה י’ “ ו- “תכנות מתקדם בשפת #C לכיתה י’ “ שהועלו גם שניהם למערכת BSCOOL

בספר זה (ספר שלישי) התלמיד ילמד כלים מתקדמים בתכנות בשפת #C , בעיקר:

  • פונקציות (פעולות),

  • מחלקות,

  • ותכנות מונחה עצמים ועוד.

התלמיד ייחשף להרבה תרגילים שחלק גדול מהם עם פתרון. וכן יתבקש בחלק מהם גם לפתור בעיות תכנותיות יותר מורכבות.

בספר זה התלמיד ילמד את הנושאים הבאים:


מבוא: האם עדיין מרגישים חוסר ביטחון עצמי בכתיבת קוד?

שיעור 1: פונקציות Methods

שיעור 2: המשך פונקציות, העברת מערך כפרמטר

תרגילי חזרה – שיעורי 1 ו-2 (פונקציות)

שיעור 3: תכנות מונחה עצמים (OOP)

שיעור 4: מחלקות ועצמים

שיעור 5: פעולה בונה Constructor

שיעור 6: משתני מחלקה (private\(public

שיעור 7: פעולות במחלקה בעלות אותו שם

תרגילי חזרה – שיעורים (3 – 7)

דוגמאות לבחינות קודמות – שיעורים (3 – 7)

שיעור 8 ( 6): מערך כתכונה במחלקה

שיעור 9 ( 7): העמסת הפעולה ToString

שיעור 10 ( 8): העצם כתכונה במחלקה

שיעור 11 ( 9): מערך עצמים

שיעור 12 ( 10): עצם כפרמטר מועבר, ומערך עצמים כתכונה במחלקה אחרת

תרגילי חזרה בכל החומר

פתרונות שאלות בגרות מבחינות קודמות

נספחים

דף תקציר הוראות ונספחי עזר

+2 طلاب مٌلتحقين بالدورة
غير ملتحق

المساق يشمل

  • 6 دروس
  • 12 مواضيع