תכנות מתקדם בשפת #C לכיתה י – ספר שני

תכנות מתקדם בשפת #C

ספר זה, שהוא שני במספר בשם “תכנות מתקדם בשפת #C לכיתה י”, והינו המשך לחומר כיתה י שכיסה הספר הראשון “מבוא לתכנות בשפת #C לכיתה י”.

שני הספרים הראשון והשני מיועדים לכסות תוכנית הלימודים של כיתה י במסגרת אותו קורס “תכנות בשפת #C לכיתה י” לתלמידי המגמה להנדסת אלקטרוניקה ומחשבים .

החלק מתוכנית הלימודים שנועד לכיתה י”א יכסה ספר מס’ 3 שבקרוב יועלה למערכת BSCOOL.

בספר זה (ספר שני) תלמדו כלים יותר מתקדמים בתכנות בשפת #C כמו לולאות ומערכים ועוד, כמו כן תיחשפו לפתרון בעיות תכנותיות יותר מורכבות.

בספר זה תלמדו את הנושאים הבאים:


מבוא: האם עדיין מרגישים חוסר ביטחון עצמי בכתיבת קוד?

שיעור 12: לולאות LOOPS-לולאת for

שיעור 13: מספרים אקראיים Random

שיעור 14: לולאת while

שיעור 15: לולאות for/while (העמקה ושימושים)

שיעור 16: סדרות – متواليات – series

שיעור 17: תרגילים לולאות מקוננות

שיעור 18: סדרת פיבונצ’י ועוד ….

שיעור 19: אפיון סדרות (עולה\יורדת\קבועה), וערך מקסימלי\מינימלי

שיעור 20: לולאת do-while

שיעור 21: משפטי continue ,break ,switch

תרגילי חזרה – שיעורים: 12-21 (לולאות ללא מערכים)

שיעור 22: מערכים Arrays

שיעור 23: מערך מונים ומערך צוברים

שיעור 24: טיפול בסדרות בעזרת מערכים

שיעור 25: מיון מערכים 

שיעור 26: לולאת foreach

תרגילי חזרה – שיעורים (22 – 26), מערכים

שיעור 27: הרחבה פעולות על מחרוזות

שיעור 28: מערכים דו-מימדיים (רשות)

תרגילי חזרה – בכל חומר כיתה י – שני הספרים

שיעור 29: עבודה עם קבצי טקסט (רשות)

שיעור 30: קריאה מקובץ קיים (רשות)

שיעור 31: קריאה נתונים מסוגים שונים מקובץ, הפונקציה Split (רשות)

שיעור 32: דוגמאות OOP משולבות קבצים (רשות)

דף תקציר הוראות ונספחי עזר

+51 طلاب مٌلتحقين بالدورة
غير ملتحق

المساق يشمل

  • 18 دروس
  • 34 مواضيع